Doelstelling

We werken binnen het Sociaal Domein aan een overkoepelende opgave (ambitie): we willen de kansen en mogelijkheden van kwetsbare inwoners vergroten. Dit doen we door de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten, meer informele en collectieve vormen van zorg en lichte ondersteuning aan te bieden en verbindingen te leggen tussen wijk-/buurtbewoners. Daarnaast vergroten we de arbeidsparticipatie. We streven naar een Zevenaar waar in de wijken en dorpen het verenigingsleven blijft bloeien. Waar veel inwoners zich vrijwillig inzetten voor hun buurtgenoten en hun omgeving. En initiatieven vanuit de samenleving worden aangemoedigd. De sociale netwerken vervullen hierbij een belangrijke rol. Iedere kern heeft zo’n netwerk van inwoners, professionals, vrijwilligers(organisaties), verenigingen, stichtingen en geloofsgemeenschappen. Met een eigen dynamiek. Voorlichting, advies, ontmoeting en lichte ondersteuning zijn nabij. Waar nodig ondersteunt de gemeente haar inwoners met voorzieningen op maat. Dat gebeurt o.a. op de gebieden jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en werk & inkomen. Ons uitgangspunt is dat we dit uitvoeren vanuit een financieel gezonde basis.

Subdoelstellingen en activiteiten