Wat doen we?

Om te komen tot een regionale werkgeversaanpak wordt er in 2018 een agenda "Werk en Economie" ontwikkeld. Doelstelling van deze agenda is om economie en werk sterker regionaal te verankeren. Dit is conform het zgn. RADAR-besluit dat door de gemeenteraden van gemeente Zevenaar en gemeente Rijnwaarden is genomen eind juni-begin juli 2017.