Doelstelling

Wij werken aan een gezonde economische structuur met voldoende werkgelegenheid op alle opleidingsniveaus. Versterking van het ondernemerschap en het stimuleren van start-ups en innovatie, met name binnen het MKB, is een gezamenlijke rol van bedrijven en gemeente. De gemeente neemt hierin een faciliterende rol. Er is ruimte voor groei vanuit de behoefte en ontwikkeling van ondernemers. Bij een gezonde economische structuur hoort ook de samenwerking met omliggende gemeenten. De landsgrens is hierbij geen beperking. Met de Duitse buurgemeenten willen wij de samenwerking dan ook intensiveren.

Subdoelstellingen en activiteiten