Wat doen we?

Het RPW bevat afspraken tussen de 19 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen om overaanbod van kantoren, bedrijvenlocaties en perifere detailhandelslocaties terug te dringen. Zevenaar en Rijnwaarden hebben eind 2017 besloten dit RPW niet vast te stellen. De provincie (GS) beslist in januari hierover. De gemeente moet een bijdrage leveren aan de monitoring en kan een positie nemen in het op te richten Intergemeentelijk Overleg Werklocaties (IOW). Mogelijk komen er juridische procedures als gevolg van de opgelegde schrapopgave.