Doelstelling

Zevenaar zet in op een verkeersveilige gemeente met een goede bereikbaarheid en doorstroming van zowel het personen- als vrachtverkeer. Een gezonde economische structuur kan alleen met een optimale bereikbaarheid. De nieuwe ontsluiting van de gemeente op het rijkswegennet, de A12 en A15 en de aanpassing van het onderliggende wegennet hierop, waaronder het mogelijk doortrekken van het Witte Kruis, zijn van cruciaal belang. Optimale bereikbaarheid is van belang voor de transportsector en het versterkt het logistieke profiel van de gemeente. Ook de bereikbaarheid over water (laad- en losplaats, aanlegsteiger passagiersschepen) is van cruciaal belang.

Subdoelstellingen en activiteiten