Wat doen we?

Er wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de noordelijke randweg. Deze heeft een aantakking op de Arnhemseweg en loopt parallel langs de nieuwe verdiepte A15 en langs de bestaande A12 en sluit aan op het bedrijventerrein Mercurion. Door deze weg kan het vrachtverkeer om de kern Zevenaar rijden wat de woonkwaliteit in de kern ten goede komt. Tevens kan het als omleidingsroute dienen tijdens calamiteiten op de A12 en A15 zodat het verkeer niet door de kern van Zevenaar gaat.