Wat doen we?

Het doortrekken van de A15 en aanpassingen aan de A12 leiden tot herinrichting van de Arnhemseweg en de weg Hengelder. In november 2017 is het definitieve ontwerp gepresenteerd aan direct omwonenden. In een eerdere fase hebben zij hun wensen voor de herinrichting van de weg kenbaar gemaakt. Deze zijn vrijwel allemaal gehonoreerd en verwerkt in het definitieve ontwerp. Extra aandacht wordt gegeven aan monitoring van geluid, fijnstof en trillingen voor omwonenden en gebruikers.