Doelstelling

Initiëren, versterken en in stand houden van voorzieningen op de gebieden van sport, cultuur, kunst en recreatie. De gemeente zet zich in voor behoud van het rijke verenigingsleven in de gemeente. Een goed recreatief, sportief en cultureel aanbod voor een bruisende en levendige uitstraling van de gemeente, waardoor de aantrekkelijkheid van onze gemeente als woonomgeving en verblijfslocatie wordt verhoogd.

Subdoelstellingen en activiteiten