Wat willen we?

Wij willen bijdragen aan meer beweging van de inwoners. Het stimuleren van sport en bewegen bevordert de gezondheid, de vitaliteit en de leefbaarheid in onze gemeente. Vanwege de sterke verbindende werking van sport en bewegen is het belangrijk hier als gemeente op in te zetten.

Activiteiten