Doelstelling

Met inwoners, bedrijven, politie en brandweer en andere hulpverleningsorganisaties en maatschappelijke instellingen dragen wij verantwoordelijkheid voor een veilig woon- en leefklimaat. We ondersteunen en stimuleren initiatieven hiertoe vanuit de samenleving. We nemen de regie daar waar het gaat om de handhaving van de openbare orde en wij bewaken de veiligheid.

Subdoelstellingen en activiteiten