Wat willen we?

Deze taken bevatten brandbestrijding, preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid, rampenbestrijding en zware ongevallen. Voor de uitvoering van deze taken is de gemeente aangesloten bij de Veiligheids- en Gezondsheidsregio Gelderland Midden (VGGM). In de begroting van de VGGM zijn de beleidsdoelstellingen verwoord.

Activiteiten