Wat doen we?

Preventie is het nemen van maatregelen ter voorkoming van het ontstaan van incidenten en het beheersbaar houden van incidenten. Wij zetten in op het geven van voorlichting, het versterken van het toezicht en het invoeren van maatregelen op het gebied van de beheersbaarheid van brand.