Doelstelling

Zevenaar streeft naar een aantrekkelijk woon- en leefgebied voor haar inwoners. De uitdaging vormt het zoeken van een evenwicht tussen de verschillende functies, die we in de gemeente graag ontwikkeld zien worden. Zo is er evenwicht nodig tussen het vergroten van de bereikbaarheid en behoud van het open en groene karakter. Ook is een goede balans vereist tussen de ontwikkeling van de stad Zevenaar met een bovenlokaal en regionaal voorzieningenniveau met daaromheen leefbare kernen met een eigen lokaal voorzieningenaanbod.

Subdoelstellingen en activiteiten