Wat doen we?

De prestatieafspraken 2018 zijn al door de voormalige gemeenten opgepakt. In de tweede helft van 2018 zal op basis van de twee woonvisies gewerkt worden aan de prestatieafspraken voor 2019. Uiteindelijk zal er toegewerkt worden naar één woonvisie.