Wat willen we?

Zevenaar richt zich op een goed woonklimaat voor de inwoners van jong tot oud. Daarvoor wordt een levensloopbestendig woonbeleid ontwikkeld met als uitgangspunt een betaalbare huisvesting voor de starters en ouderen.

Activiteiten