Wat doen we?

De notitie beeldkwaliteit openbare ruimte beoogt een aanpassing van frequentie gestuurd naar kwaliteit gestuurd beheer van de openbare ruimte. De notitie heeft het vaststellen van de gewenste beeldkwaliteit van de openbare ruimte met betrekking tot het onderhoud (wegen, spelen, groenvoorzieningen , park- en straatmeubilair en lichtmasten) tot doel. De beleidsnotitie zal in het eerste kwartaal van 2018 tot besluitvorming gebracht worden, waarbij ook inzichtelijk zal worden gemaakt welke budgettaire gevolgen aan een gewenst kwaliteitsniveau zijn verbonden.