Wat doen we?

Er komt één woningbouwprogrammering van de nieuwe gemeente. Er is overcapaciteit in het huidige aantal bouwplannen. Het totaal aantal toe te voegen woningen in plannen moet naar beneden om ruimte te houden om kansrijke plannen toe te voegen. Mogelijk is herprioritering tussen locaties wenselijk. Hierbij houden wij rekening met verschillen in woningbehoefte tussen Zevenaar, kleinere kernen en buitengebied.