Wat doen we?

De woningbouwlocatie Groot Holthuizen is in ontwikkeling, waarbij uitgegaan wordt van een uitgifte van 30 woningen per jaar. Op verzoek van de raad wordt dit proces versneld. In 2016 en 2017 zijn verkoop en financiële doelstellingen ruimschoots gehaald. Afronding buurtschappen de Tol en De Bem in zowel woningbouw als openbaar gebied (woonrijpmaken) staan gepland, evenals verdere ontwikkeling en realisatie buurtschap de Stede. Verder is woningbouw voorzien op het BAT-terrein. De gemeente is daarover in gesprek met de projectontwikkelaar. In de diverse andere kernen van de gemeenten zijn kleinschalige woningbouwprojecten voorzien.