Wat doen we?

Voor het gebied van de voormalige gemeente Rijnwaarden loopt een traject om de verouderde Woonvisie te actualiseren. Hiermee is er voor de gehele gemeente straks een actuele Woonvisie beschikbaar. Beide visies benoemen de zelfde onderwerpen: bestaande woningvoorraad, verduurzaming, nieuwbouw en bijzondere doelgroepen. De visie voor het Gelders Eiland is in navolging van de Omgevingsvisie compact weergegeven en helder van opzet. De visie vormt de basis voor prestatieafspraken met de corporatie en huurdersbelangenvereniging. Door de vergelijkbare inhoud is het mogelijk in te zetten op gezamenlijke prestatieafspraken met alle corporaties en huurdersbelangenverenigingen in de nieuwe gemeente.