Wat kost het?

Programma Financieel meerjarenbeeld

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
(× € 1.000)
Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten
Oorspronkelijke begroting 201816.4408.1667.6137.613
Mutaties primitieve begroting
1. Financieel startdocument FSD 201810101010
2. Autonome ontwikkelingen12.1523.6243.7312.369
Totaal mutaties primitieve begroting12.1423.6143.7212.359
Totaal lasten4.2984.5523.8915.253
Baten
Oorspronkelijke begroting 201815.2246.9186.3966.396
Mutaties primitieve begroting
2. Autonome ontwikkelingen12.0733.5133.6532.290
Totaal mutaties primitieve begroting12.0733.5133.6532.290
Totaal baten3.1513.4052.7434.106
Saldo voor bestemming1.1471.1471.1481.148
Mutaties reseve
Toevoegingen16161616
Ontrekkingen0000
Saldo Mutaties16141010
Resultaat1.1311.1331.1381.138

Programma Financieel per taakveld

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
(× € 1.000)
Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten4.2984.5523.8915.254
Baten3.1513.4042.7434.106
Saldo van baten en lasten1.1461.1471.1481.147
Toevoeging reserves16141010
Ontrekkingen reserves0000
Resultaat1.1311.1331.1381.138