Wat doen we?

Herontwikkeling van de Kop van Tolkamer is gericht op de herinrichting en aankleding van de openbare ruimte. In 2018 worden de volgende projecten gerealiseerd: Veerstraat, Europakade tot aan het hotel, Tolstraat, Hoofdstraat en Rijnstraat. De inrichting is afhankelijk van de uitkomsten van een parkeeronderzoek. Het gevolg van het parkeeronderzoek kan zijn dat er ook buiten het projectgebied werkzaamheden verricht moeten worden.