Wat doen we?

In 2018 wordt een harmonisatievoorstel voor de Algemene Plaatselijke Verordening ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.