Wat willen we?

Onze gemeente moet veilig zijn en de inwoners moeten zich veilig voelen. Wij nemen daar waar de situatie erom vraagt het voortouw als de veiligheid van onze inwoners in het geding komt. In het bijzonder waar het minder zelfredzamen in onze samenleving betreft. Wij kiezen voor preventie waar het kan en repressie waar het moet. De onderwerpen die hierbij terugkomen zijn het bewaken en handhaven van de openbare orde en veiligheid, aanpak van huiselijk geweld, het verbeteren van de sociale veiligheid en de vermindering van criminaliteit en overlast.

Activiteiten