Wat doen we?

In 2017 is de Veilig Thuis-organisatie bij de VGGM ondergebracht. In 2018 vindt een evaluatie plaats en vindt besluitvorming plaats over de borging van deze overname en de bijbehorende organisatorische aspecten (o.a. kosten en bevoegdheden).