Wat kost het?

Programma Financieel meerjarenbeeld

1. Veiligheid
(× € 1.000)
Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten
Oorspronkelijke begroting 20182.8752.8662.8662.866
Mutaties primitieve begroting
2. Autonome ontwikkelingen15555
Totaal mutaties primitieve begroting15555
Totaal lasten2.8612.8612.8612.861
Baten
Oorspronkelijke begroting 201872727272
Mutaties primitieve begroting
Totaal mutaties primitieve begroting0000
Totaal baten72727272
Saldo voor bestemming2.7892.7892.7892.789
Mutaties reseve
Toevoegingen0000
Ontrekkingen0000
Saldo Mutaties0000
Resultaat2.7892.7892.7892.789

Programma Financieel per taakveld

1. Veiligheid
(× € 1.000)
Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten2.8612.8612.8612.861
Baten72727272
Saldo van baten en lasten2.7892.7902.7892.789
Toevoeging reserves0000
Ontrekkingen reserves0000
Resultaat2.7892.7892.7892.789