Beleidsplan Onderwijs en Jeugd Zevenaar 2015-2019

Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 2014 (Liemers)

Integraal Huisvestingsplan 2014-2024

Kansen voor Morgen visiedocument Lokaal onderwijsbeleid Rijnwaarden 2016-2018

Visiedocument "De verbinding  van onderwijs en jeugd in de Liemers" , 2015

Visiedocument "Ouderbetrokkenheid: 1+1=3" OOGO De Liemers 2015

Beleidsnota Harmonisatie Kinderopvang Peuterspeelzalen gemeente Zevenaar 2018 e.v.