Wat kost het?

Programma Financieel meerjarenbeeld

4. Onderwijs
(× € 1.000)
Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten
Oorspronkelijke begroting 20186.4006.3156.2736.273
Mutaties primitieve begroting
1. Financieel startdocument FSD 2018754752739771
2. Autonome ontwikkelingen330166147147
Totaal mutaties primitieve begroting1.084918886918
Totaal lasten5.3165.3985.3875.354
Baten
Oorspronkelijke begroting 2018251251251251
Mutaties primitieve begroting
Totaal mutaties primitieve begroting0000
Totaal baten251251251251
Saldo voor bestemming5.0655.1465.1355.103
Mutaties reseve
Toevoegingen38383838
Ontrekkingen3333
Saldo Mutaties35353535
Resultaat5.0305.1115.1005.068

Programma Financieel per taakveld

4. Onderwijs
(× € 1.000)
Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten5.3155.3975.3865.354
Baten251251251251
Saldo van baten en lasten5.0645.1465.1355.103
Toevoeging reserves38383838
Ontrekkingen reserves3333
Resultaat5.0295.1105.1005.067