Wat willen we?

Wij zetten in op een divers en kwalitatief sterk cultureel aanbod en het behoud van een breed en hecht verenigingsleven, aangezien dit de aantrekkingskracht van de gemeente verhoogt. Samenwerking tussen verenigingen enerzijds en de professionele organisaties anderzijds wordt gestimuleerd.

Activiteiten