Wat kost het?

Programma Financieel meerjarenbeeld

5. Sport, cultuur en recreatie
(× € 1.000)
Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten
Oorspronkelijke begroting 20187.0656.9846.9346.934
Mutaties primitieve begroting
1. Financieel startdocument FSD 2018192175159159
2. Autonome ontwikkelingen1689111151
Totaal mutaties primitieve begroting17686488
Totaal lasten6.8896.8996.8866.926
Baten
Oorspronkelijke begroting 20181.1031.0961.0381.038
Mutaties primitieve begroting
Totaal mutaties primitieve begroting0000
Totaal baten1.1031.0961.0381.038
Saldo voor bestemming5.7865.8035.8495.888
Mutaties reseve
Toevoegingen0000
Ontrekkingen0000
Saldo Mutaties0000
Resultaat5.7865.8035.8495.888

Programma Financieel per taakveld

5. Sport, cultuur en recreatie
(× € 1.000)
Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten6.8886.8976.8866.925
Baten1.1041.0961.0391.039
Saldo van baten en lasten5.7855.8025.8485.888
Toevoeging reserves0000
Ontrekkingen reserves0000
Resultaat5.7865.8035.8495.888