Wat doen we?

Het recreatieve routenetwerk wordt uitgebreid met een aantal Klompenpaden en de realisatie van een Keuzenetwerk wandelen. Dit netwerk sluit aan op de wandelnetwerken in de regio. Op lange termijn wordt de recreatieve infrastructuur uitgebreid, gericht op wandelen en paardrijden/mennen. Daarnaast investeren we in het beleefbaar maken van de cultuurhistorie en de watergebonden recreatie.