Wat willen we?

Het voorzieningenniveau in de sport moet kwalitatief geborgd blijven. Doel is om sportaccommodaties te faciliteren waar aangetoonde behoefte bestaat. Niet alle soorten sportaccommodaties kunnen binnen elke kern of dorp worden gerealiseerd. Daar waar kansen zijn, worden duurzaamheidsmaatregelen genomen.

Activiteiten