Wat doen we?

De sportaccommodaties in voormalig gemeente Zevenaar zijn overgegaan naar Ataro B.V. (Sportbedrijf Zevenaar). Dit is voor de sportaccommodaties in Rijnwaarden niet het geval. Voor een goede bedrijfsvoering is het gewenst dat er eenduidigheid bestaat over de te hanteren tarieven voor de velden en sportzalen. Op den duur zullen de in Zevenaar en Rijnwaarden gehanteerde tarieven naar elkaar toe moeten groeien. Hierop wordt al geanticipeerd, onder andere door het naar Zevenaars niveau brengen van huur van voetbalvelden in Rijnwaarden d.m.v. een raadsbesluit. Mogelijk zal fasering nodig zijn.