Wat doen we?

De kern Babberich heeft te maken met relatief veel (doorgaand) verkeer, waaronder veel vrachtwagens. Dit leidt tot overlast. Daarnaast is het wenselijk de zuidelijke delen van de gemeente Zevenaar goed te ontsluiten naar het hoofdwegennet. In het kader van het samengaan van Rijnwaarden en Zevenaar is afgesproken dat samen met de provincie Gelderland een Mer-studie wordt uitgevoerd. Op basis daarvan moet een definitief standpunt worden ingenomen over de doortrekking van het Witte kruis. De bestaande onderzoeken moeten daarvoor geactualiseerd worden.