Wat doen we?

In de gesprekken over de overnachtingshaven Spijk heeft de gemeente bedongen, dat in het gebied van de haven en de aansluitende delen in oostelijke richting tot aan de Duitse grens en in westelijke richting tot aan de Europakade te Tolkamer een vrijliggend fietspad wordt aangelegd. Afgesproken is dat de gemeente dit fietspad aanlegt met daarvoor door het Rijk verstrekte middelen. In totaal is hiervoor een bedrag toegezegd van € 2,7 miljoen.