Wat kost het?

Programma Financieel meerjarenbeeld

2. Verkeer, vervoer en waterstaat
(× € 1.000)
Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten
Oorspronkelijke begroting 20184.8964.8634.8704.870
Mutaties primitieve begroting
1. Financieel startdocument FSD 2018441436440440
2. Autonome ontwikkelingen77134047
Totaal mutaties primitieve begroting518449480487
Totaal lasten4.3784.4144.3904.383
Baten
Oorspronkelijke begroting 201867676767
Mutaties primitieve begroting
1. Financieel startdocument FSD 201815151515
Totaal mutaties primitieve begroting15151515
Totaal baten52525252
Saldo voor bestemming4.3264.3624.3384.331
Mutaties reseve
Toevoegingen1111
Ontrekkingen0000
Saldo Mutaties1252525
Resultaat4.3254.3374.3134.306

Programma Financieel per taakveld

2. Verkeer, vervoer en waterstaat
(× € 1.000)
Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten4.3774.4134.3904.382
Baten52525252
Saldo van baten en lasten4.3254.3614.3374.330
Toevoeging reserves1252525
Ontrekkingen reserves0000
Resultaat4.3254.3374.3134.306