Wat doen we?

In de Valeplas bij Giesbeek worden overnachtingsplaatsen voor schepen gerealiseerd. Na een hernieuwd onderzoek naar de ligplaatsbehoefte is de capaciteit bepaald op drie steigers en een autoafzetsteiger. Uitvoering ligt bij Rijkswaterstaat. Hiervoor is een overeenkomst gesloten met de gemeente. De gemeente is bevoegd gezag voor het bestemmingsplan, de MER en de vergunningen. De verwachte ingebruikname is in 2022.