Wat doen we?

Het project Overnachtingshaven Spijk maakt onderdeel uit van het project Overnachtingshaven Lobith, een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, provincie en gemeente. Dat project beoogt 70 nieuwe overnachtingsplaatsen voor schepen in de omgeving van Lobith te realiseren. Er komen 50 nieuwe plaatsen in Spijk in de Beijenwaard. Het bestemmingsplan (inpassingsplan) ligt momenteel bij de Raad van State, maar de besluitvorming laat op zich wachten als gevolg van onduidelijkheid over de houdbaarheid van de programmatische aanpak van stikstof (PAS). Intussen gaan de voorbereidingen voor de uitvoering wel gewoon door. Realisering is voorzien in 2022.