Wat doen we?

De bereikbaarheid tussen de kernen is een thema, dat veelvuldig in de gespreksavonden over het Herindelingsontwerp door inwoners aan de orde is gesteld. Daarbij werd de verbetering van de bereikbaarheid van de stad Zevenaar vanuit de kernen voor de bovenlokale en regionale voorzieningen als een voorwaarde voor het welslagen van de gemeentelijke herindeling geformuleerd. De huidige reguliere openbaar vervoersvoorziening, met inbegrip van de buurtbus in Rijnwaarden, wordt vooral in de avonduren en in het weekend als onvoldoende ervaren. Voor verbetering van het openbaar vervoer door middel van slimme en innovatieve toepassingen van verkeer op maat wordt een bedrag van 0,40 miljoen uit de subsidie beschikbaar gesteld.