Wat doen we?

Uit onderzoek van de provincie is in het verleden gebleken dat er potentie is voor een tweede snelfietsroute tussen Arnhem en Zevenaar. Deze tweede route is geprojecteerd ten zuiden van de A12 en verbindt de Liemerse bedrijventerreinen met elkaar. Vanuit Duiven start de route bij de Roodwilligenstraat. De route loopt via de Roodwilligenstraat, de Reisenakker, de Hunneveldweg, de Doesburgseweg en de Edisonstraat. De snelfietsroute eindigt (en is tegelijk startpunt vanuit oostelijke richting) bij de Hengelder. Vanuit dit punt sluit de route aan op de route richting de langzaam verkeerstunnel en daarmee op het onderliggende fietsnetwerk van Groot Holthuizen. Het project wordt in fases uitgevoerd.