Wat willen we?

Het versterken van de economische structuur, waarbij de focus ligt op logistiek, de maakindustrie, rivier gebonden bedrijvigheid en vrijetijdseconomie. Belangrijke speerpunten in het lokale economisch beleid zijn het bevorderen van een optimale bereikbaarheid en het creëren van een goed vestigingsklimaat door het bieden van ruimte voor bedrijven.

Activiteiten