Beleidsindicatoren (verplicht)
NaamWaar staat je gemeente ?Jaar metingLandelijkZevenaarBegroting 2018
Functiemenging (%)201652,1048,3048,50
Bruto Gemeentelijk Product (verhouding verwacht en gemeten product)2013100,00100,30100,00
Vestigingen (van bedrijven) (aantal per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar)2016134,00123,00125,00