Wat doen we?

De Economische Monitor geeft weer hoe de economische structuur van de gemeente zich ontwikkelt. Op basis van de monitor worden actiepunten benoemd en uitgevoerd. Ook kan dit leiden tot het bijstellen van beleid. Elk jaar verschijnt de Economische Monitor, echter er wordt niet elk jaar een Ondernemerspeiling uitgevoerd. De meest recente Ondernemerspeiling is van eind 2017.