Wat doen we?

In 2017 is de omgevingsvergunning voor het grotendeels slopen en weer herbouwen van het oude gemeentehuis tot woon/winkelpand ingediend. Samen met de ontwikkelaar wordt bij de provincie een subsidie aangevraagd in het kader van de regeling Steengoed Benutten voor de herontwikkeling van het gebouw en een herinrichting van het Freulebos. De planvorming voor de (her)inrichting van het Raadhuisplein is onderdeel van de opwaardering van de openbare ruimte in het centrumgebied van Zevenaar. Gedurende de herontwikkeling zal de weekmarkt verplaatst moeten worden.