Wat doen we?

Na vaststelling van het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte Zevenaar-centrum, moeten inrichtingsplannen per deelgebied worden uitgewerkt. Afhankelijk van de planning voor de herontwikkeling van het oude gemeentehuis op het Raadhuisplein zal parallel hieraan een inrichtingsplan voor het Raadhuisplein worden opgesteld. Hierin wordt de afweging voor een (semi)permanente overkapping meegenomen. In de inrichtingsplannen worden de uitgangspunten van het nieuwe beeldkwaliteitsplan openbare ruimte (zoals opgenomen in 5.7 en 8.1) meegenomen.