Wat doen we?

De samenwerking tussen de gemeente, de AOZ (ondernemersvereniging winkeliers) en de stichting Centrummanagement moet leiden tot een bruisend centrum, waarin het goed wonen, werken en verblijven is. Periodiek vindt er bestuurlijk overleg plaats, waarin het bestuur van de centrummanagementorganisatie en het gemeentebestuur afstemmen over de te volgen koers en het bereiken van de doelstellingen.