Wat doen we?

De stedelijke herverkaveling gaat over een verkeerskundige verbetering van de weg Hengelder én een verbetering van de nieuwe entree van Zevenaar, bij de nieuwe afslag Zevenaar Oost op de A12. De provincie heeft een inpassingsplan opgesteld voor de aanpassing van het onderliggende wegennet vooruitlopend op de aanleg van de aansluitingen op de snelweg. In het plan stedelijke herverkaveling was een andere verkeersstructuur bedacht. Geconcludeerd is dat deze andere verkeersstructuur niet haalbaar is. Als gemeente blijven we ideeën van ondernemers en de markt voor een verbetering van de nieuwe entree faciliteren.