Wat doen we?

Op BusinessPark 7Poort (deelgebied Spoorallee) wordt de Fashion Outlet Zevenaar ontwikkeld. Eind 2017 is gestart met de planuitwerking, de voorbereiding van de omgevingsvergunning en het voorbereiden van het bouwrijp maken van het terrein. Op de lange termijn zal door de ontwikkelaar de bouw van de FOZ plaatsvinden. Daarnaast worden de synergiemaatregelen, die moeten leiden tot een meerwaarde van de FOZ voor de omgeving en vice versa, verder uitgewerkt en uitgevoerd.