Herindelingsadvies 2016

Omgevingsvisie Gelders eiland 2030

Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030

Centrumvisie Zevenaar 2015 - 2025

Economisch beleidsplan gemeente Zevenaar 2008 – 2020

Zevenaar: de koers van recreatie en toerisme 2013 – 2018

Evenementenbeleid gemeente Zevenaar

Masterplan Hal 12

Bestuursopdracht Hal 12