Wat kost het?

Programma Financieel meerjarenbeeld

3. Economie
(× € 1.000)
Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten
Oorspronkelijke begroting 20181.7091.5631.5611.561
Mutaties primitieve begroting
1. Financieel startdocument FSD 20185433
2. Autonome ontwikkelingen2.4479.6019.6912.949
Totaal mutaties primitieve begroting2.4429.5979.6882.946
Totaal lasten4.15111.16011.2504.507
Baten
Oorspronkelijke begroting 2018561499499499
Mutaties primitieve begroting
2. Autonome ontwikkelingen2.5899.5459.6412.922
Totaal mutaties primitieve begroting2.5899.5459.6412.922
Totaal baten3.15010.04410.1393.420
Saldo voor bestemming1.0001.1161.1111.087
Mutaties reseve
Toevoegingen0000
Ontrekkingen0000
Saldo Mutaties0545454
Resultaat1.0001.0621.0571.033

Programma Financieel per taakveld

3. Economie
(× € 1.000)
Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten4.15211.16011.2504.507
Baten3.14910.04310.1393.420
Saldo van baten en lasten1.0001.1161.1111.087
Toevoeging reserves0545454
Ontrekkingen reserves0000
Resultaat1.0001.0621.0571.033