Wat doen we?

Om een betere bijstandsontwikkeling te bewerkstelligen werken we aan optimaliseren van de ketensamenwerking tussen gemeente, RSD, regiogemeenten en Scalabor. De regionale sociale dienst “de Liemers” zal zich volgens netwerkscenario 3 omvormen tot de centrale speler op het gebied van werk, dagbesteding, onderwijs en economie.